ஆளுநருக்குப் பதில், பல்கலைக் கழக வேந்தராக முதலமைச்சரை நியமிப்பதற்கு யுஜிசி விதிகளில் இடம் இல்லை - தமிழக ஆளுநர் விளக்கம்

ஆளுநருக்குப் பதில், பல்கலைக் கழக வேந்தராக முதலமைச்சரை நியமிப்பதற்கு யுஜிசி விதிகளில் இடம் இல்லை - தமிழக ஆளுநர் விளக்கம்
ஆளுநருக்குப் பதில், பல்கலைக் கழக வேந்தராக முதலமைச்சரை நியமிப்பதற்கு யுஜிசி விதிகளில் இடம் இல்லை - தமிழக ஆளுநர் விளக்கம்
x

ஆளுநருக்குப் பதில், பல்கலைக் கழக வேந்தராக முதலமைச்சரை நியமிப்பதற்கு யுஜிசி விதிகளில் இடம் இல்லை - தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி விளக்கம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்