"டிசம்பர் 7ல் நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது" - நாடாளுமன்ற விவகார துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல்

"டிசம்பர் 7ல் நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது" - நாடாளுமன்ற விவகார துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல்
டிசம்பர் 7ல் நாடாளுமன்றம் கூடுகிறது - நாடாளுமன்ற விவகார துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல்
x

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் டிசம்பர் 7ஆம் தேதி துவங்குகிறது....நாடாளுமன்ற விவகார துறை அமைச்சர் பிரகலாத் ஜோஷி தகவல்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்