பெங்களூரில் ஓலா, ஊபர் வகை ஆட்டோக்களுக்குத் தடை. - அரசு அதிரடி நடவடிக்கை

பெங்களூரில் ஓலா, ஊபர் வகை ஆட்டோக்களுக்குத் தடை. - அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
பெங்களூரில் ஓலா, ஊபர் வகை ஆட்டோக்களுக்குத் தடை. - அரசு அதிரடி நடவடிக்கை
x

பெங்களூரில் ஓலா, ஊபர் வகை ஆட்டோக்களுக்குத் தடை - பல மடங்கு கட்டணம் வசூலித்ததால் அரசு நடவடிக்கை


Next Story

மேலும் செய்திகள்