"பாஜக எனும் பிசாசுவை உடுக்கை அடித்து விரட்டுவோம்" - திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா ஆவேசம்

"பாஜக எனும் பிசாசுவை உடுக்கை அடித்து விரட்டுவோம்" - திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா ஆவேசம்
பாஜக எனும் பிசாசுவை உடுக்கை அடித்து விரட்டுவோம் - திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா ஆவேசம்
x

ஒன்றுமே இல்லாத, அதே நேரத்தில் இருப்பது போல் காட்டுகின்ற பாஜக எனும் பிசாசுவை உடுக்கை அடித்து விரட்டுவோம்...திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் ஆ.ராசா ஆவேசம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்