நடிப்பில் மிரட்டி விட்ட மம்மூக்கா..பிரமிக்க வைக்கும் மேக்கிங்.. B&W படமாக`பிரமயுகம்' எப்படி இருக்கு?

x

நடிப்பில் மிரட்டி விட்ட மம்மூக்கா..பிரமிக்க வைக்கும் மேக்கிங்.. B&W படமாக`பிரமயுகம்' எப்படி இருக்கு?


Next Story

மேலும் செய்திகள்