புறாவுக்காக ஹீரோ செய்த தரமான சம்பவம் மாட்டிக்கொண்டு முழிக்கும் ஹீரோவின் நண்பன் ரத்தம் தெறிக்க தெறிக்க "பைரி பாகம்-1" எப்படி இருக்கு?

x
  • புறாவுக்காக ஹீரோ செய்த தரமான சம்பவம்
  • மாட்டிக்கொண்டு முழிக்கும் ஹீரோவின் நண்பன்
  • ரத்தம் தெறிக்க தெறிக்க "பைரி பாகம்-1" எப்படி இருக்கு?

Next Story

மேலும் செய்திகள்