"நாங்கள் மதவாதத்துக்கு தான் எதிரிகள், மதத்துக்கு இல்லை"இது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும்... நிதி வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு

x

"நாங்கள் மதவாதத்துக்கு தான் எதிரிகள், மதத்துக்கு இல்லை"இது புரிஞ்சவங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும்...நிதி வழங்கும் விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேச்சு


Next Story

மேலும் செய்திகள்