"சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் முதல் கொலை".. மிரண்டு போன அமெரிக்க ராணுவம் - மனித குலத்தை அழிக்குமா AI?

x

"சொல்லி வாய் மூடுவதற்குள் முதல் கொலை".. மிரண்டு போன அமெரிக்க ராணுவம் - மனித குலத்தை அழிக்குமா AI?


Next Story

மேலும் செய்திகள்