'பெரிய கோவிலுக்குள் புகுந்த மழை நீர்' தண்ணீரில் அமர்ந்தப்படி பக்தர்கள்

x

'கொட்டிய மழையில் ஜொலித்த தஞ்சை'

'பெரிய கோவிலுக்குள் புகுந்த மழை நீர்'

தண்ணீரில் அமர்ந்தப்படி பக்தர்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்