இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொது கூட்டம் - கட்சியினருக்கு திமுக தலைமை அறிவிப்பு

x

இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொது கூட்டம் - கட்சியினருக்கு திமுக தலைமை அறிவிப்பு

இந்தி திணிப்பு எதிர்ப்பு தீர்மான விளக்க பொது கூட்டம்

"கனமழை பெய்யும் இடங்களில் ஒத்தி வைக்க வேண்டும்"

கட்சியினருக்கு திமுக தலைமை அறிவிப்பு


Next Story

மேலும் செய்திகள்