பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் கல்வி உதவித் தொகை பெற்ற மாணவர்கள் நெகிழ்ச்சி...

x
  • "எம்பிஏ படிக்கலாம் என்று இருக்கேன்"
  • பத்மஸ்ரீ டாக்டர் பா.சிவந்தி ஆதித்தனார் கல்வி உதவித் தொகை பெற்ற மாணவர் நெகிழ்ச்சி
  • கல்வி உதவி தொகை கிடைத்திருப்பது, தங்களது மேற்படிப்புக்கு உதவியாக இருக்கும் என மாணவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்