"பொங்க பானையில் வாய் வைத்த நாய்"... "இனி ஊருக்கு பெரும் ஆபத்து..." 100 ஆண்டுகளாக பொங்கலே இல்லாத கிராமம்...

x

"பொங்க பானையில் வாய் வைத்த நாய்"... "இனி ஊருக்கு பெரும் ஆபத்து..." 100 ஆண்டுகளாக பொங்கலே இல்லாத கிராமம்...


நான்கு தலைமுறைகளாக பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடாமல் தவிர்த்து வருகிறது ஒரு கிராமம். இதற்கு ஒரு வினோத காரணமும் இருக்கிறது... அது என்ன? இந்த செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்