"கருணாநிதியின் புகழ் பாடுவதை தவிர, மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை" - ஜெயக்குமார் விமர்சனம்

x

"கருணாநிதியின் புகழ் பாடுவதை தவிர, மக்களுக்கு ஒன்றும் செய்யவில்லை" - ஜெயக்குமார் விமர்சனம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்