மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும்-கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு வந்த இஸ்லாமியர்கள்- கைப்பற்றி வரவேற்ற அர்ச்சகர்கள்

x

"மனிதம் ஒன்றே தீர்வாகும்"

கோட்டை ஈஸ்வரன் கோயிலுக்கு வந்த இஸ்லாமியர்கள்

கைப்பற்றி வரவேற்ற அர்ச்சகர்கள்..!

நெகிழ்ச்சியுடன் நடந்த மதநல்லிணக்க கூட்டம்


Next Story

மேலும் செய்திகள்