பாகிஸ்தானில் அப்படியே தலைகீழாக மாறிய நிலைமை

x

55 லட்சம் கோடி கடனில் சிக்கியிருக்கும் பாகிஸ்தான், இலங்கை வழியில் இறங்கிவரும் சூழலை விளக்கும் ஒரு தொகுப்பை காணலாம்...


Next Story

மேலும் செய்திகள்