"கூட்டுறவுத்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது" - செந்தில் பாலாஜி, மின்துறை அமைச்சர்

x

செந்தில் பாலாஜி, மின்துறை அமைச்சர், கூட்டுறவு சங்கங்களை நிமிர்த்தியவர் ஐ.பெரியசாமி, அனைவருக்குமான துறையாக மாற்றி உள்ளார், மகளிர் சுய உதவிக் குழுவிற்கு ரூ.1000 கோடி கடன் இலக்கு, கூட்டுறவுத்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது


Next Story

மேலும் செய்திகள்