"60 ஆண்டுகளாக ஒரே கொடி, ஒரே இயக்கம்".. "வாடா... போடா... என பேசிய காலம் உண்டு" - டி.ஆர்.பாலு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புகழாரம்

x

"60 ஆண்டுகளாக ஒரே கொடி, ஒரே இயக்கம்".. "வாடா... போடா... என பேசிய காலம் உண்டு" - டி.ஆர்.பாலு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் புகழாரம்


மு.க.ஸ்டாலின், முதலமைச்சர்

"ஒரே கொடி, ஒரே இயக்கம் என வாழ்பவர் டி.ஆர்.பாலு"

"வாயா... போயா... என அவரும் நானும் பேசுவோம்" "வாடா... போடா... என பேசிய காலம் உண்டு"

"இளந்தென்றல் என்ற பட்டம் தந்தவர்


Next Story

மேலும் செய்திகள்