"நீங்க என்னயா சரக்கு விலையை ஏத்திட்டீங்க" | மது விலை உயர்வால் கடுப்பான குடிமகான்கள்

x

"அடிக்கிற வெயிலுக்கு கட்டிங் போட வந்தா..." | "நீங்க என்னயா சரக்கு விலையை ஏத்திட்டீங்க" | மது விலை உயர்வால் கடுப்பான குடிமகான்கள்


Next Story

மேலும் செய்திகள்