இனி அடையாறு வெள்ளத்தால் பாதிப்பில்லையா.. அடித்துச் சொல்லும் அதிகாரிகள்

x

ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலும் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது அடையாறு... ஆனால் இந்த முறை அரசின் அதிரடி புனரமைப்பு பணிகளால் 15 ஆயிரம் கன அடி வெள்ளம் சென்றாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என அதிகாரிகள் அடித்துச் சொல்கின்றனர்...

ஒவ்வொரு மழைக்காலத்திலும் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கால் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்தது அடையாறு... ஆனால் இந்த முறை அரசின் அதிரடி புனரமைப்பு பணிகளால் 15 ஆயிரம் கன அடி வெள்ளம் சென்றாலும் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது என அதிகாரிகள் அடித்துச் சொல்கின்றனர்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்