"மக்களுடைய தீர்ப்பிற்காக காத்திருக்கிறேன்.. எந்த கட்சியுடனும் தொடர்பில் இல்லை.." - குமாரசாமி

x

"மக்களுடைய தீர்ப்பிற்காக காத்திருக்கிறேன்.. எந்த கட்சியுடனும் தொடர்பில் இல்லை.." - குமாரசாமி


Next Story

மேலும் செய்திகள்