சீன உளவுக் கப்பல் 'யுவான் வாங் 5' இலங்கையின் அம்பன்தோட்டா துறைமுகம் சென்றடைந்தது - இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை சீன உளவுக் கப்பலுக்கு அனுமதி

சீன உளவுக் கப்பல் 'யுவான் வாங் 5' இலங்கையின் அம்பன்தோட்டா துறைமுகம் சென்றடைந்தது - இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை சீன உளவுக் கப்பலுக்கு அனுமதி
சீன உளவுக் கப்பல் யுவான் வாங் 5 இலங்கையின் அம்பன்தோட்டா துறைமுகம் சென்றடைந்தது - இந்தியாவின் கடும் எதிர்ப்பை சீன உளவுக் கப்பலுக்கு அனுமதி
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்