நாசி வழி கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் - மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகத்திடம் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் கோரிக்கை

நாசி வழி கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் - மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகத்திடம் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் கோரிக்கை
நாசி வழி கொரோனா தடுப்பு மருந்துக்கு அனுமதி அளிக்க வேண்டும் - மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு இயக்குநரகத்திடம் பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் கோரிக்கை
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்