தமிழில் அர்ச்சனை - கட்டண சீட்டு அறிமுகம்

தமிழில் அர்ச்சனை - கட்டண சீட்டு அறிமுகம்
x

கோவில்களில் அன்னை தமிழில் வழிபாடு செய்யும் அர்ச்சகர்களை ஊக்குவிக்க சிறப்பு கட்டண சீட்டுகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும்


Next Story

மேலும் செய்திகள்