கொடைக்கானல் மலை பகுதியில் நீடிக்கும் மழை - கொடைக்கானல் அடுக்கம்-பெரியகுளம் மலைச்சாலையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு - போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தம்.

கொடைக்கானல் மலை பகுதியில் நீடிக்கும் மழை - கொடைக்கானல் அடுக்கம்-பெரியகுளம் மலைச்சாலையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு - போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தம்.
கொடைக்கானல் மலை பகுதியில் நீடிக்கும் மழை - கொடைக்கானல் அடுக்கம்-பெரியகுளம் மலைச்சாலையில் பல இடங்களில் மண்சரிவு - போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தம்.
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்