வானில் காண கிடைக்காத நிகழ்வு.. ஒரே நேர்கோட்டில் நிலவு, வெள்ளி, வியாழன்..!

x
  • வானில் வெள்ளி, வியாழன் மற்றும் துணை கோளான நிலவு ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்த அரிய நிகழ்வு நிகழ்ந்தது.
  • சூரிய குடும்பத்தில் ஒவ்வொரு கோள்களும் அதற்கே உரித்தான கோணங்களில் சாய்ந்து, நீள் வட்டப்பாதையில் சுற்றி வருகின்றன.
  • அவ்வப்போது, சில கோள்கள் நேர்கோட்டில் வரும் நிகழ்வும் நடக்கிறது.
  • அந்த வகையில் சூரியனை சுற்றி வரும் வெள்ளி மற்றும் வியாழன் ஆகிய இரண்டு கோள்களும், பூமியை சுற்றி வரும் துணைக்கோளான நிலவும் ஒன்றுக்கொன்று ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்துக் கொண்டன.
  • கிரகங்கள் இணைவு என அழைக்கப்படும் வானின் அரிய நிகழ்வு மாலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரை நாடு முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் தெரிந்தது
  • . சென்னையில் பொதுமக்கள் பலரும் இந்த அரிய நிகழ்வினை கண்டுகளித்தனர்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்