விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தால் தான் சுதந்திர இந்தியாவில் சுவாசிக்க முடிகிறது - குடியரசுத்தலைவர் திரவுபதி முர்மு

விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தால் தான் சுதந்திர இந்தியாவில் சுவாசிக்க முடிகிறது - குடியரசுத்தலைவர் திரவுபதி முர்மு
விடுதலைப் போராட்ட வீரர்களின் தியாகத்தால் தான் சுதந்திர இந்தியாவில் சுவாசிக்க முடிகிறது - குடியரசுத்தலைவர் திரவுபதி முர்மு
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்