அணை நீர்மட்டம் - 102 அடி, நீர் இருப்பு - 30.3 டிஎம்சி, நீர் வரத்து - 12,200 கன அடி, நீர் வெளியேற்றம் - 12,500 கன அடி

அணை நீர்மட்டம் - 102 அடி, நீர் இருப்பு - 30.3 டிஎம்சி, நீர் வரத்து - 12,200 கன அடி, நீர் வெளியேற்றம் - 12,500 கன அடி
அணை நீர்மட்டம் - 102 அடி, நீர் இருப்பு - 30.3 டிஎம்சி, நீர் வரத்து - 12,200 கன அடி, நீர் வெளியேற்றம் - 12,500 கன அடி
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்