கொளத்தூர் ஜமாலியா சாலையில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டும் பணி - முதலமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர்

கொளத்தூர் ஜமாலியா சாலையில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டும் பணி - முதலமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர்
கொளத்தூர் ஜமாலியா சாலையில் நடைபெற்று வரும் மழைநீர் வடிகால்வாய் கட்டும் பணி - முதலமைச்சர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்