மனித உரிமையை காக்கும் மாண்பாளராக முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை நினைவுகூர்வது பொருத்தமாக இருக்கும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்

மனித உரிமையை காக்கும் மாண்பாளராக முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை நினைவுகூர்வது பொருத்தமாக இருக்கும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்
மனித உரிமையை காக்கும் மாண்பாளராக முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியை நினைவுகூர்வது பொருத்தமாக இருக்கும் - முதல்வர் ஸ்டாலின்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்