"6 மாதமாக சம்பளம் தரவில்லை" - பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் சென்னையில் தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்

"6 மாதமாக சம்பளம் தரவில்லை" - பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் சென்னையில் தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
6 மாதமாக சம்பளம் தரவில்லை - பிஎஸ்என்எல் ஊழியர்கள் சென்னையில் தொடர் உள்ளிருப்பு போராட்டம்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்