பீகாரில் புதிய அமைச்சர்கள் இன்று மாலை பதவி ஏற்கிறார்கள் - காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படும் என தகவல்

பீகாரில் புதிய அமைச்சர்கள் இன்று மாலை பதவி ஏற்கிறார்கள் - காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படும் என தகவல்
பீகாரில் புதிய அமைச்சர்கள் இன்று மாலை பதவி ஏற்கிறார்கள் - காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 3 அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படும் என தகவல்
x
Next Story

மேலும் செய்திகள்