ஆயுஷ் மருத்துவ படிப்பு -இன்று முதல் விண்ணப்பம்

ஆயுஷ் மருத்துவ படிப்பு -இன்று முதல் விண்ணப்பம்
ஆயுஷ் மருத்துவ படிப்பு -இன்று முதல் விண்ணப்பம்

ஆயுஷ் மருத்துவ படிப்புகளில் சேர, இன்று முதல் அக்டோபர் 12 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்....

மாணவர் சேர்க்கை செயலாளர் மலர்விழி அறிவிப்பு....


Next Story

மேலும் செய்திகள்