போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தால் சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன்.காவல்துறையினருக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை.

போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தால் சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன்.காவல்துறையினருக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை.
x

போதைப் பொருள் கடத்தலுக்கு உடந்தையாக இருந்தால் சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன்.காவல்துறையினருக்கு முதல்வர் எச்சரிக்கை.


Next Story

மேலும் செய்திகள்