ஆர்டெமிஸ்-1 ராக்கெட்டை நிலவுக்கு அனுப்பும் அமெரிக்காவின் திட்டம் நிறுத்தம்

ஆர்டெமிஸ்-1 ராக்கெட்டை நிலவுக்கு அனுப்பும் அமெரிக்காவின் திட்டம் நிறுத்தம்
x

ஆர்டெமிஸ்-1 ராக்கெட்டை நிலவுக்கு அனுப்பும் அமெரிக்காவின் திட்டம் நிறுத்தம்

மாலை 6 மணிக்கு செலுத்த இருந்த நிலையில் 40வது கவுன்டவுனில் நிறுத்தம்

தொழில்நுட்பக் கோளாறு காரணமாக தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக நாசா அறிவிப்பு

கோளாறு சரிசெய்யப்பட்டு, ராக்கெட் ஏவப்படும் தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - நாசாNext Story

மேலும் செய்திகள்