கால்பந்து திருவிழா - 28.06.2018
பதிவு: ஜூன் 28, 2018, 09:44 PM
கால்பந்து திருவிழா - 28.06.2018

* வெளியேறியது ஜெர்மனி- கண்ணீரில் ரசிகர்கள்
* நாக் அவுட் சுற்றுக்கு பிரேசில் தகுதி
* நாக் அவுட் சுற்றுக்கு மெக்சிகோ, சுவிடன் தகுதி
* இங்கிலாந்து Vs பெல்ஜியம்- இன்று மோதல்