நிகழ்ச்சி நிரல் (IST)
ஒரு விரல் புரட்சி
20 தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தல் எப்போது என்ற கேள்வியும், 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் களமும் தமிழக அரசியல் அரங்கை பரபரப்பாக்கியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அரசியல் கட்சிகளின் தேர்தல் நோக்கிய நகர்வுகள், புதிய வியூகங்கள், தொகுதி நிலவரம், மக்கள் மனநிலை என துல்லியமாக படம்பிடித்துக் காட்டும் முயற்சியே - ஒரு விரல் புரட்சி