(18.01.2020) நம்நாடு - அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டின் முக்கியத்துளிகள்

(18.01.2020) நம்நாடு - சீறிப்பாய்ந்த காளைகள் - போட்டி போட்டு அடக்கிய வீரர்கள்
(18.01.2020) நம்நாடு - அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டின் முக்கியத்துளிகள்
x
(18.01.2020) நம்நாடு 

* பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டின் முக்கியத்துளிகள்

* 16 காளைகளைப் பிடித்த பிரபாகருக்கு முதல்பரிசு

* வெளிநாடுகளில் இருந்தும் வந்திருந்த பார்வையாளர்கள்

* களம்கண்ட 700 காளைகள்- 900 மாடுபிடி வீரர்கள்

* தங்கக்காசு, வெள்ளிக்காசு, அண்டா , குக்கர்-பலவிதமான பரிசுகள்

Next Story

மேலும் செய்திகள்