எதிரிகளின் ஆயுதத்தை வானிலேயே பஸ்பமாக்கும் ஆயுதம் - வியக்கவைக்கும் இஸ்ரேலின் 'அயன் பீம்'

உலகையே வியக்கவைக்கும் லேசர் ஆயுதத்தை தயாரித்து வான் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் இஸ்ரேல் புதிய சாதனையை படைத்திருக்கிறது.
x
உலகையே வியக்கவைக்கும் லேசர் ஆயுதத்தை தயாரித்து வான் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பில் இஸ்ரேல் புதிய சாதனையை படைத்திருக்கிறது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்