இலங்கைக்கு இந்தியா உதவுவது எப்படி?

பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.
x
பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கி தவிக்கும் இலங்கைக்கு இந்தியா எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை தற்போது பார்க்கலாம்.

Next Story

மேலும் செய்திகள்