கவனம் பெறும் இம்ரான் கானின் தோழி : யார் அந்த பாரா கான்? - விளாசும் எதிர்க்கட்சிகள்

பாகிஸ்தானில் நிலவும் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், உலகின் கவனம் இம்ரான் கானின் தோழி மீது திரும்பியிருப்பதற்கு காரணம் என்ன?
x
கவனம் பெறும் இம்ரான் கானின் தோழி : யார் அந்த பாரா கான்? - விளாசும் எதிர்க்கட்சிகள்.

பாகிஸ்தானில் நிலவும் அரசியல் குழப்பங்களுக்கு மத்தியில், உலகின் கவனம் இம்ரான் கானின் தோழி மீது திரும்பியிருப்பதற்கு காரணம் என்ன என்பது குறித்து அலசுகிறது, இந்த செய்தி தொகுப்பு.

Next Story

மேலும் செய்திகள்