தலிபான்களிடம் உள்ள அமெரிக்கா ஆயுதங்களை அழிக்க வேண்டும் - அமெரிக்க எம்.பி.

தலிபான்கள் வசமாகியிருக்கும் ஆயுதங்களை திரும்பபெற வேண்டும் அல்லது அழிக்க வேண்டும் என அமெரிக்காவில் கோரிக்கை எழுந்துள்ள நிலையில், ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கா விட்டுச்செல்லும் ஆயுதங்கள் எவ்வளவு என்பதை விளக்கும் ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம்....
தலிபான்களிடம் உள்ள அமெரிக்கா ஆயுதங்களை அழிக்க வேண்டும் - அமெரிக்க எம்.பி.
x
தலிபான்கள் வசமாகியிருக்கும் ஆயுதங்களை திரும்பபெற வேண்டும் அல்லது அழிக்க வேண்டும் என அமெரிக்காவில் கோரிக்கை எழுந்துள்ள நிலையில், ஆப்கானிஸ்தானில் அமெரிக்கா விட்டுச்செல்லும் ஆயுதங்கள் எவ்வளவு என்பதை விளக்கும் ஒரு தொகுப்பை பார்க்கலாம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்