அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு பயங்கரவாதம் - வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட திட்ட அறிக்கை

உள்நாட்டு பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அலுவலகமான வெள்ளை மாளிகை ஒரு தேசிய திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.
அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு பயங்கரவாதம் - வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட திட்ட அறிக்கை
x
அமெரிக்காவில் உள்நாட்டு பயங்கரவாதம் - வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்ட திட்ட அறிக்கை 

உள்நாட்டு பயங்கரவாதத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனின் அலுவலகமான வெள்ளை மாளிகை ஒரு தேசிய திட்ட அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இதன் பின்னணி பற்றி இந்தத் தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.


Next Story

மேலும் செய்திகள்