கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியும் ஆய்வில், தம்மை ஈடுபடுத்தி, தன்னார்வலராக உதவி புரிந்த மாணவர்

ஜேக்கப் ஹாப்கின்ஸ் என்ற பல்கலைக் கழக மாணவர், கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியும் ஆய்வில், தம்மை ஈடுபடுத்தி, தன்னார்வலராக உதவி புரிந்துள்ளார்.
கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியும் ஆய்வில், தம்மை ஈடுபடுத்தி, தன்னார்வலராக உதவி புரிந்த மாணவர்
x
கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியும் ஆய்வில், தம்மை ஈடுபடுத்தி, தன்னார்வலராக உதவி புரிந்த மாணவர் 

ஜேக்கப் ஹாப்கின்ஸ் என்ற பல்கலைக் கழக மாணவர், கொரோனா நோய்த்தொற்றுக்கான தடுப்பூசி கண்டறியும் ஆய்வில், தம்மை ஈடுபடுத்தி, தன்னார்வலராக உதவி புரிந்துள்ளார்.  


Next Story

மேலும் செய்திகள்