கவனம் ஈர்த்த பாக். நடிகை மாஹிரா கான் - பெண்களின் பிரச்னைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்

பெண்களின் பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுக்கும் பாகிஸ்தான் நடிகை மாஹிரா கான் சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளார்.
கவனம் ஈர்த்த பாக். நடிகை மாஹிரா கான் - பெண்களின் பிரச்னைக்கு எதிராக குரல் கொடுப்பவர்
x
பெண்களின் பிரச்சினைகளுக்கு குரல் கொடுக்கும் பாகிஸ்தான் நடிகை மாஹிரா கான், சர்வதேச அளவில் கவனம் ஈர்த்துள்ளார். 


Next Story

மேலும் செய்திகள்