சுனாமியால் உருகுலைந்த இந்தோனேஷியா : பறவை கோண காட்சி

சுனாமியால் உருகுலைந்த இந்தோனேஷியாவின் பரிதாபமான நிலைமையை விளக்கும் பறவை கோண காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.
சுனாமியால் உருகுலைந்த இந்தோனேஷியா : பறவை கோண காட்சி
x
சுனாமியால் உருகுலைந்த இந்தோனேஷியாவின் பரிதாபமான  நிலைமையை விளக்கும் பறவை கோண காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது.

Next Story

மேலும் செய்திகள்