போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்கும் இ-ஸ்கூட்டர் வரவேற்பும் சர்ச்சையும்...

பிரான்ஸ் நாட்டில், போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்கும், இ-ஸ்கூட்டர்களை இளம் தலைமுறையினர் வரவேற்றாலும், சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்கும் இ-ஸ்கூட்டர் வரவேற்பும் சர்ச்சையும்...
x
பிரான்ஸ் நாட்டில், போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளிக்கும், இ-ஸ்கூட்டர்களை இளம் தலைமுறையினர் வரவேற்றாலும், சர்ச்சைகளையும் ஏற்படுத்தி உள்ளதை விவரிக்கிறது இந்த தொகுப்பு... 

Next Story

மேலும் செய்திகள்