கொலம்பியா நாட்டில் பூச்சி மருந்து தெளிக்க புதிதாக சிறிய ரக விமானம்

சரியான அளவு வீதம் தினமும் எளிதாக செடிகளுக்கு பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கலாம்.
கொலம்பியா நாட்டில் பூச்சி மருந்து தெளிக்க புதிதாக சிறிய ரக விமானம்
x
கொலம்பியா நாட்டில் தானாக இயங்கும் சிறிய ரக ஆளில்லா விமானம் மூலம்,  செடிகளுக்கு பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் சரியான அளவு வீதம் தினமும் எளிதாக செடிகளுக்கு பூச்சி மருந்துகள் தெளிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது. 

Next Story

மேலும் செய்திகள்