வித்தியாசமாக பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய - 102 வயது மூதாட்டி

இங்கிலாந்தில் 102 வயதை கடந்த மூதாட்டி
வித்தியாசமாக பிறந்த நாளைக் கொண்டாடிய - 102 வயது மூதாட்டி
x
இங்கிலாந்தில் 102 வயதை கடந்த மூதாட்டி, ஒருவர் தமது பிறந்த நாளை வித்தியாசமான முறையில் கொண்டாடியுள்ளார்

Next Story

மேலும் செய்திகள்