சர்வதேச அன்னையர் தினம் - தாய் பாசத்தை காட்டும் வன விலங்குகள்

நீலகிரி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் மனிதர்களை மிஞ்சும் வகையில், விலங்குகள் தங்களது தாய் பாசத்தை காட்டி வருகின்றன.
சர்வதேச அன்னையர் தினம் - தாய் பாசத்தை காட்டும் வன விலங்குகள்
x
நீலகிரி முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் மனிதர்களை மிஞ்சும் வகையில், விலங்குகள் தங்களது தாய் பாசத்தை காட்டி வருகின்றன.

Next Story

மேலும் செய்திகள்