"முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும்" - நுண்ணுயிருக்கு பயந்து முடங்கி போன சோகம்

மனித குலத்தால் உலகிற்கு ஏற்பட்ட தீமைகளும் அவற்றால் இன்று மனிதர்கள் படும் பாட்டினையும் சித்தரிக்கும் கார்ட்டூன் காட்சி சமூக வலைத்தளத்தில் பிரபலமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.
முற்பகல் செய்யின் பிற்பகல் விளையும் - நுண்ணுயிருக்கு பயந்து முடங்கி போன சோகம்
x
மனித குலத்தால் உலகிற்கு ஏற்பட்ட தீமைகளும் அவற்றால் இன்று மனிதர்கள் படும் பாட்டினையும் சித்தரிக்கும் கார்ட்டூன் காட்சி சமூக வலைத்தளத்தில் பிரபலமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. 


Next Story

மேலும் செய்திகள்